آموزشگاه کامپیوتر تمدن

 نمایندگی برتر ICS کانادا و دانشگاه آزاد اسلامی و اولین آموزشگاه هوشمند کامپیوتر ایران مفتخر است تا از دهه هشتاد خورشیدی با ارائه خدمات مدرن و کارآمد آموزشی و بهره مندی از اساتید متخصص و برجسته تهران،سطح نوین و کاربردی از مهارت بروز و لازم کامپیوتر را برای مردم دانش پذیر ایران عزیز فراهم نموده است.

مابرآنیم تا کمال دانش و تجربه و انرژی خود را در همراهی دانشجویان عزیز برای رسیدن به هدف مطلوب خود و فراگیری علم الزام آور کامپیوتر و تجارت الکترونیک به کارگیریم که ارائه مدارک بین المللی از کشور کانادا و انگلستان و ایران،مهر تاییدی بر این عزم و هدف نیک می باشد.

آموزش پروژه محور ویژه بازارکــار

ما با انگیزه هستیم و متخصصین با انگیزه تربیت می کنیم

فیلم تصویری آموزش هر جلسه

ما خلاق هستیم و متخصصین خلاق تربیت می کنیم

مدارک بین المللی انحصاری

ما پشتیبان هستیم و متخصصین مسئول تربیت میکنیم