مدرک ACS امریکا و ICS کانادا دارای کد رهگیری (Register No) می باشد که اگر این کد را در سایت ACS امریکا و سازمان اعتبار بخشی امریکا ( USAS) و سازمان ICS  کانادا وارد نمایید تمام مشخصات دانشجو نمایش داده می شود که جهت استعلام مدرک در همه کشورهای جهان قابل رویت می باشد.

لازم به ذکر است که سازمان ACS-ICS امریکا همان سازمانی است که استانداردهای ISO را صادر می کند و در سطح جهان شناخته شده و بسیار معتبر می باشد.

همچنین افرادی که مایل به شرکت در کلاس های آموزشگاه نیستند نیز می توانند صرفا در آزمون شرکت نمایند و مدرک ACS امریکا و ICS کانادا را دریافت نمایند و  با توجه به کیفیت تدریس و نمونه سوالاتی که در اختیار دانش پذیران قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس کمتر از یک ماه مدرک  ACS-ICS امریکا از کانادا ارسال و در اختیارتان قرار میگیرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.