مدرک سازمان مدیریت ریاست جمهوری مخصوص ارتقا شغلی و رتبه و درآمد کارمندان دولتی و لشگری می باشد.

مدرک سازمان مدیریت ریاست جمهوری دارای تاییدیه وزارت علوم و وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری می باشد.

طبق مصوبه سال 1381 هیئت وزیران، کارکنان دولتی و لشگری در طول خدمت خود باید 1000 ساعت آموزشی یا 500 امتیاز آموزشی در پرونده خود داشته باشند که دارا بودن مدرک 130 ساعته ICDL برای تمامی کارکان دولتی و لشگری الزامی می باشد.

برای دریافت مدرک سازمان مدیریت الزاما نیازی به شرکت در کلاس های آموزشگاه نیست و ابتدا در آزمون آنلاین شرکت می نمایید که البته با توجه به نمونه سوالاتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس پس از یک ماه مدرک خود را دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.